Atramentové náplne

Pôvodná originálna kazeta je renováciou vrátená späť do prevádzky.

Renovujeme skoro všetky druhy atramentových náplní. Našou technológiou vieme obnoviť aj staré a zaschnuté cartridge.

Popri renovácii atramentových náplní ponúkame aj alternatívne náplne plnené na kapacitu XL za výrazne nižšie ceny oproti originálnym. Prázdne kazety atlernatívnych náplní sú od výrobcu originálu – nie  sú čínske a sú plnené strojovo našou firmou TOVEL.

Zjednodušene platí, že pre občasnú (farebnú aj čiernobielu) tlač sa hodí skôr atramentová tlačiareň, kdežto pre častú (farebnú aj čiernobielu) tlač je lepšie zaobstarať laserovú tlačiareň.

Pri posudzovaní výdatnosti spotrebného materiálu (náplní) upozorňujeme na to, že špecifikácie kapacitne podliehajú norme ISO. Tá počíta s pokrytím tlačenej stránky 5%, čo v praxi nemusí zodpovedať priemernej vyťaženosti, ktorá môže byť (a zrejme i bude) niekoľkonásobne vyššia. Plnej stránky textu zodpovedá približne 30%