Atramentové náplne

 

Pôvodná originálna kazeta je renováciou vrátená späť do prevádzky.

Renovujeme skoro všetky druhy atramentových náplní. Našou technológiou vieme obnoviť aj staré a zaschnuté cartridge.

Popri renovácii atramentových náplní ponúkame aj alternatívne náplne plnené na kapacitu XL za výrazne nižšie ceny oproti originálnym. Prázdne kazety atlernatívnych náplní sú od výrobcu originálu – nie  sú čínske a sú plnené strojovo našou firmou TOVEL.

 

Pri posudzovaní výdatnosti spotrebného materiálu (náplní) upozorňujeme na to, že špecifikácie kapacitne podliehajú norme ISO. Tá počíta s pokrytím tlačenej stránky 5%, čo v praxi nemusí zodpovedať priemernej vyťaženosti, ktorá môže byť (a zrejme i bude) niekoľkonásobne vyššia. Plnej stránky textu zodpovedá približne 30%