Výhody renovácie

Renovácia šetrí životné prostredie čiže Renovácia = opakovaný cyklus

Renovácia tonerov do tlačiarní – výhody ekonomické a ekologické

Renovácia atramentových náplní znamená znovuobnovenie tlačovej funkcie tej náplne. Výrobca originálnej náplne tieto robí na jedno použitie a po minutí sa má náplň likvidovať. Niekedy končí v komunálnom odpade, čo nie je pre prírodu a nás správne. Preto už len pre životné prostredie a tiež pre ušetrenie peňazí sa vždy oplatí dať renovovať minutú náplň.

Originálna farebná náplň HP č.343 stojí v našej firme TOVEL, s.r.o. 19,10 € s DPH ( rok 2014 ). Obsahuje 7 ml atramentu a vytlačí sa s ňou 230  strán A4 pri 15% pokrytí. Jedna vytlačená A4 teda stojí 8,3 centu.

Renovácia stojí 9,90 € s DPH, obsahuje až 18 ml a vytlačí sa s ňou 591 A4 strán pri 15% pokrytí. Jedna vytlačená A4 tu stojí 1,7  centu.

Renovovanou kazetou sa vytlačí o 2,6 krát viac, ako s originálnou. Finančná úspora na jednej renovovanej kazete je 48,2%,  ale hlavná úspora je nezaťažovanie životného prostredia odpadom spôsobeným vyhodením prázdnej náplne do „koša“.  Podobné úspory sa dosahujú aj pri iných atramentových a laserových náplniach.

Naša firma TOVEL, s.r.o. sa zaoberá renováciou od roku 1998. Používaním kvalitných komponentov a plniacich strojov na renováciu dosahujeme výborných tlačových výsledkov. Renovujeme pre firmy, školy, inštitúcie a domácich užívateľov.