GDPR

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

Pri poskytovaní našich produktov a služieb pracujeme s niektorými osobnými údajmi. Uvedomujeme si dôležitosť s nakladaním s osobnými údajmi a ich ochrany, preto pri ich spracúvaní postupujeme zodpovedne a výhradne v súlade s platnou legislatívnou.

Objednaním si renovácie náplní do tlačiarní, resp. opravy tlačiarne udeľujete súhlas spoločnosti TOVEL, s.r.o. so sídlom Centrum 2304, Považská Bystrica, IČO : 36755834, so spracúvaním osobných údajov na účely prevedenia objednanej služby.

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Čas platnosti súhlasu môže skončiť po prevzatí objednanej renovácie, resp. opravy. Máte právo najmä na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, na obmedzenie ich spracúvania, ako aj na ich prenosnosť. Otázky týkajúce sa ochrany osobným údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy : tovel@tovel.sk